Foreningen Cancerramte Børn

Foreningen Cancerramte Børn.png

Foreningen Cancerramte Børn er en humanitær forening for børn med kræft, deres forældre, pårørende og andre interesserede. 

Foreningens primære arbejde består i at støtte kræftramte familier og arrangere aktiviteter for dem. Børn i kemobehandling skal beskyttes mod smitsomme sygdomme og infektioner, da de ofte har lavt immunforsvar. Derfor passes de som regel i hjemmet og må ikke gå i skole/daginstitution, hvilket kan være ensomt for hele familien.

FCB afholder en lang række lukkede arrangementer og aktiviteter for cancerramte børn og deres familier såsom fester, middage, udflugter, weekendturem, rejser, foredrag og netværksmøder. Herudover yder foreningen også psykolog- og socialrådgiverhjælp samt udlån af foreningens fire feriehuse.

Kræft hos børn

I Danmark får ca. 180 børn årligt konstateret kræft. Børn får andre former for kræft end voksne, og leukæmi, lymfekræft og hjernesvulster er blandt de hyppigste former for kræft hos børn. Behandlingen for f.eks. leukæmi tager typisk to til tre år, og børn reagerer generelt bedre på behandlingen end voksne. 

Behandlingen består af operation, cellegifte eller strålebehandling. I mange tilfælde er der tale om en kombination. De uønskede bivirkninger og senfølger kan være generende eller alvorlige, men heldigvis kan en del af dem forebygges eller afhjælpes. Foruden den egentlige behandling mod kræftcellerne, benyttes supplerende behandling f.eks. med blodtransfusioner og antibiotika.

Et isoleret familieliv 

Børn i kemobehandling skal beskyttes mod smitsomme sygdomme og infektioner, da de ofte har lavt immunforsvar. Derfor passes de som regel i hjemmet og må ikke:

Isolationsperioden kan vare op til flere år og kan være meget ensomt for hele familien. 

Kræft betyder derfor store ændringer for hele familien, og det er svært for mor og far at få tid til hinanden og familiens øvrige børn. FCB ønsker at gøre en forskel for cancerramte børn og deres familier ved at støtte gennem netværk og gode oplevelser.