Work is not a place

Work is not a Place | IT-lösningar för det moderna och hybrida arbetslivet

Era fördelar med Work is not a Place

Idag har medarbetare blivit vana till det hybrida arbetslivet – och det ställer krav på er verksamhets IT-lösningar.

Den moderna verksamheten ska tillmötesgå medarbetarnas behov för flexibilitet – genom ett säkert och effektivitet sätt att tillgå verksamhetens IT-system, oavsett tid och plats. Med vårt Work is not a Place – koncept samarbetar vi med er för att utveckla IT-lösningar som ger mening och skapar mätbart värde för er som verksamhet. Detta för att kunna realisera fördelarna med ett modernt arbetsliv.

Säkerhet

Säkerheten bör alltid vara högt på agendan hos verksamheter som erbjuder hybrida arbetsplatser – både i förhållande till fjärråtkomst till data, tillgänglighet, back-up lösningar och compliance.

Med vårt Work is not a Place – koncept kan ni bevara säkerheten kring era it-systemer och tryggt ha åtkomst till dem, utan att bekymra er om risken att mista värdefull data. Hos oss på Conecto har vi den ledande expertisen inom it-lösningar till det hybrida arbetslivet. Tillsammans med er skapar vi en it-lösning som inte kompromissar med säkerheten och förenklar åtkomsten till era system – oavsett var i världen ni befinner er.

Flexibilitet

När eran IT-lösning tillmötesgår medarbetarnas önskan om flexibilitet och sätt att arbeta på så blir ni en mer attraktiv arbetsplats och ökar er produktivitet.

För Conecto är det centralt att skapa IT-lösningar som är meningsfulla och skapar mätbart värde för våra kunder. Vi hjälper er att hålla er organisation och era medarbetare uppkopplade genom enkel tillgång till alla IT-verktyg – oavsett om de sitter på kontoret, hemma eller på en flygplats på andra sidan jorden. Denna flexibilitet bidrar till att öka medarbetarnas arbetsglädje, vilket kan vara avgörande för att behålla värdefulla kollegor och rekrytera nya medarbetare.

Hållbarhet

IT-lösningar blir meningsfulla när de både hjälper er att arbeta effektivt i vardagen, säkerställer ekonomiska besparingar för företaget och främjar era hållbarhetsmål.

Hållbarhet har verkligen hamnat högt upp på dagordningen, och med vårt ”Work is not a Place” -koncept bidrar vi till att skapa IT-lösningar som är meningsfulla både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Genom att använda molnlösningar kan exempelvis flera av era IT-resurser köras i molnet, vilket förlänger livslängden på era enheter. Samtidigt möjliggör fjärråtkomst till era system och online-möten en hybrid arbetsmiljö med minskad restid och kostnader i vardagen.

God stemning blandt kolleger hos Conecto

Utnyttja fördelarna med ett modernt, hybrid arbetsliv och uppfyll era mål.

För att er IT-lösning ska skapa mest värde bör den vara långsiktig, lönsam och anpassad efter era behov. Vi är med er från den strategiska planeringen till den dagliga driften.

På Conecto värderar vi samarbetet med våra kunder högt. Med fokus på er vision och praktiska vardag utvecklar vi it-lösningar som ger mening för just er. Vi finns tillgängliga när ni behöver oss. Våra konsulenter är certifirerade på högsta nivå och med er från den dagliga strategiska planläggningen till den dagliga driften. Med vårt koncept Work is not a place får ni en it-lösning som är anpassad till det moderna arbetslisvet och hjälper er att uppnå era affärsmål.

Låt oss prata om hur vi tillsammans kan skapa en säker och effektiv IT-lösning för er.

I en värld där allt är digitalt sammankopplat, bidrar IT-lösningar och flexibla arbetsplatser till att förbättra medarbetarnas arbetsglädje och öka deras produktivitet. Ladda ner vår e-bok och läs de inspirerande artiklarna där vi, med utgångspunkt i undersökningar från bland annat Gartner, går i djupet med vårt "Work is not a Place"-koncept.

Brian Sprogø

Head of Work Is Not A Place