Support & Operations

Skalbart supportavtal för hantering av daglig IT-drift och beredskap

Era fördelar med Support & Operations

It-drift handlar om säkerhet och driftstabilitet, och därför ska ni ha tillit till er it-partner, när ni väljer att outsourca er drift.

Idag väljer fler företag att outsourca sin IT-drift till danska partners. Det beror på att vi som lokal partner är mer tillgängliga och har förståelse för den avgörande roll som företagets IT-lösning spelar i medarbetarnas vardag. Med Conecto som er IT-partner kan ni fokusera på er kärnverksamhet utan att behöva bekymra er om er IT-drift.

Trygghet

Er IT-lösning är central för varje affärsprocess inom företaget och därför är en optimerad IT-miljö och maximal drifttid avgörande för er produktivitet.

Om hela eller delar av er IT-infrastruktur går ner, har det direkta och negativa konsekvenser för medarbetarnas arbetsdag och därmed er produktivitet. Det är något vi på Conecto är mycket medvetna om, och därför finns vi vid er sida när ni behöver oss – även utanför normal arbetstid. Därför är vi som er IT-partner en del av er IT-avdelning. Vårt supportteam arbetar proaktivt för att hålla er IT-miljö frisk och agerar innan problem uppstår. Det skapar trygghet.

Skalbarhet

Ert IT-behov förändras i takt med att världen och ert företag utvecklas. Därför är det viktigt att ni har möjlighet att expandera ert supportavtal med en partner som också är involverad i utvecklingen.

Vi på Conecto ansvarar, som er partner, för att ert supportavtal alltid matchar era aktuella behov. I ett nära samarbete med er ger vi råd om var ni kan justera ert supportavtal uppåt eller nedåt, så att det är meningsfullt i förhållande till ert företags utveckling och situation. Våra dedikerade konsulter är specialiserade och håller sig uppdaterade om de senaste trenderna inom sina områden. De drar även nytta av sin egen och hela Conectos erfarenhet inom olika branscher och teknologier. På det sättet är ni i trygga händer när ni är på semester, har personalbrist eller vill expandera.

Tidsoptimering

Hanteringen av IT-driften kan vara ett stort och tidskrävande arbete. Om ni inte har specialiserad IT-kompetens inom en rad olika teknologier internt i ert företag kan det vara meningsfullt att outsourca hela eller delar av er IT-drift.

Med ett support – eller beredskapsavtal hos oss frigör era IT-resurser mer tid för att utveckla affärslösningar som skapar mätbart värde för ert företag. Samtidigt kan ni vara trygga med att ha tillgång till Conectos högt specialiserade kompetenser och resurser, dels för att hantera er dagliga IT-drift och genomföra kontinuerliga optimeringar av er IT-miljö och dels för att ge support vid akuta IT-händelser som kan vara kostsamma för företaget.

Medarbejdere hos Conecto

Få ett supportavtal som skapar mätbart värde i er vardag.

Med fokus på er vision och vardag tar vi som er IT-partner ansvar för att ni har de bästa IT-förutsättningarna för att kunna öka er produktivitet och uppnå era mål.

Med ett supportavtal tar vi hand om hela eller delar av er IT-infrastruktur. Genom ett beredskapsavtal finns vi där för att hjälpa er om olyckan skulle vara framme. Vårt specialiserade team av IT-konsulter ser till att er IT-miljö och IT-drift alltid är uppdaterad och uppfyller de högsta kraven på kvalitet och säkerhet. Det primära fokuset är att ni ska kunna dra full nytta av er IT-lösning och uppnå era affärsmässiga mål.

Låt oss prata om hur man upprätthåller en säker och stabil IT-drift.

I en värld som är digitalt sammankopplad bidrar IT-lösningar och hybrida arbetsdagar till att förbättra medarbetarnas arbetsglädje och öka deras produktivitet. Kontakta oss så kan vi prata om hur vi tillsammans kan skapa en IT-lösning som ger värde i er vardag.

Lars Forup Frederiksen

Head of Support & Operations