Security

En metodisk och strukturerad tillgång till IT-säkerhet för alla användare och hela infrastrukturen

IT-säkerhet bör betraktas som en fysisk sport där motståndaren är ute efter att skada en. Med en metodisk och strukturerad tillgång till IT-säkerhet blir man redo att stå emot attackerna.

Cyberattacker drabbar företag av alla typer. Det handlar inte om ifall, utan när och hur hårt man blir drabbad. Därför måste man ha försvarsväggar uppe och ha kontroll över sina IT-säkerhetsprocesser. Conecto arbetar metodiskt med det erkända ramverket Critical Security Controls från Center for Internet Security (CIS Controls) över hela er IT-infrastruktur, så att ni är förberedda på det som kommer.

Grundlig överblick och metodik

Ramverket CIS Controls ger en grundlig och teknikoberoende översikt över er IT-säkerhet, så att ni kan prioritera kommande insatser.

Cyberattacker utvecklas i en rasande fart över gränser, branscher och olika typer av företag. IT-säkerhet måste därför täcka ett brett spektrum av områden, insatser och teknologier. Det viktigaste är er överblick över potentiella befintliga och nya angreppsytor – var ni kan bli drabbade. Genom det erkända ramverket CIS Controls hjälper vi er att få denna avgörande överblick. På så sätt får ni möjlighet att metodiskt utvärdera och prioritera er IT-säkerhetsinsats över hot och teknologier.

Sätt upp försvarsmurar

Bygg upp erat försvar och skydda er mot attacker med hjälp av ett brett nätverk av högt specialiserade konsulter.

När IT-säkerhetsinsatserna ska genomföras krävs en IT-partner som kan se helhetsbilden och hjälpa er att kontinuerligt motverka potentiella attacker. Oavsett om attackerna kommer från en central del av er infrastruktur eller från periferin bör de undvikas. Hos Conecto har vi djup kunskap och förståelse för ledande teknologier och deras inbördes integration. Det ger er trygghet för en optimal konfiguration av teknologierna, vilket innebär inga oavsiktliga brister i försvaret. Det innebär också att ni har ett brett nätverk av expertis i ert team.

Kontroll: know your house

Lämna inte IT-säkerheten åt slumpen. Genom regelbundna och kontinuerliga kontroller får ni insikt om statusen för er IT-säkerhet och undviker att lämna det åt slumpen.

Principen ”känn ditt hus” innebär att man utövar kontroll genom robusta och noggrant inlärda processer för IT-säkerhet. Beroende på ert företag och er IT-infrastruktur kan det finnas fler eller färre kontrollpunkter. Men alla dessa kontroller måste kontinuerligt övervakas och följas för att inte lämna IT-säkerheten åt slumpen. Likaså är processer vid attacker viktiga för att snabbt och effektivt begränsa omfattningen och skadan av attacken.

Skapa grunden för en trygg och säker digital vardag.

Prioritera er IT-säkerhet genom metodiska och fokuserade insatser som ger ert företag en trygg och säker digital vardag.

I Conecto är säkerhet en integrerad del av allt vi gör. Med vår gedigna erfarenhet av hybridarbetsplatser och djup expertis över teknologier rådgiver vi våra kunder – inklusive kunder med samhällskritisk infrastruktur – om stabila och säkra IT-lösningar. Utifrån er situation kan våra kompetenta konsulter hjälpa till att höja er IT-säkerhet genom prioriterade insatser, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet och era mål.

Låt oss prata om hur vi tillsammans skapar en tryggare och säkrare digital vardag

I en värld som är digitalt sammankopplad är IT-säkerhet avgörande för företagens existens. Därför erbjuder vi fokuserad rådgivning där utgångspunkten är en starkt strukturerad tillvägagångssätt inom IT-säkerhetsdisciplinen. Tillsammans förbättrar vi säkerheten i er IT-infrastruktur.

Jesper A. Frederiksen

Head of Security