Cloud Transformation

Flexibel och säker IT-lösning för det moderna företaget

Era fördelar med Cloud Transformation

I en konkurrensutsatt marknad genomför företag molntransformation för att snabbt och flexibelt kunna möta möjligheter och förändrad efterfrågan på marknaden.

För att säkerställa ökad flexibilitet när företagets IT-miljö och -lösningar behöver expandera, är alltfler företag involverade i molntransformation. På Conecto samarbetar vi med er för att modernisera er IT-lösning så att era data och affärsapplikationer överförs från ett datacenter eller hostingpartner till en molnlösning som ger er flexibilitet.

Flexibilitet

I takt med att företag växer är flexibla molnlösningar avgörande för att företagen snabbt kan agera på trender och marknader.

Med en proaktiv molnstrategi får ni möjlighet att justera arbetsbelastningar efter behov, utan att det påverkar prestandan hos era applikationer. På Conecto har vi i flera år hjälpt både stora och små företag med molntransformation. Tillsammans med er säkerställer våra IT-specialister att ni får en molnlösning som ger er flexibiliteten att anpassa er affärsverksamhet och IT-lösningar i takt med att era behov av molntjänster förändras.

Ekonomisk

För de flesta företag är molnet en ekonomisk och meningsfull IT-lösning eftersom den omvandlar massiva IT-investeringar till förbrukningsbaserade betalningsmodeller som är enkla att justera och skala.

Genom molntransformation är vi med och säkerställer att ni får insikt i vilka affärsenheter i ert företag som använder er molnlösning. Vad de använder den till, vilka kostnader det medför för er och hur kostnadsnivån utvecklas över tid. Samtidigt kan molnlösningar enkelt skalas upp och ned från dag till dag. Med rätt governance-modell kan ni snabbt anpassa er IT-miljö och endast betala för de tjänster, resurser, licenser etc. som ni faktiskt använder.

Säkerhet

Molnlösningar som är baserade på ledande teknologier bidrar till att säkerställa hög säkerhet för system, applikationer, användare och till och med enheter.

Molnet erbjuder ett brett utbud av konfigurerbara säkerhetsinställningar. Genom att kunna justera dessa inställningar får ni en högre grad av kontroll över säkerheten för era system, applikationer, användare och enheter de använder. Hos Conecto har våra konsulter ledande expertis inom molnteknologier, och tillsammans med er säkerställer vi att ni får en molnlösning som är meningsfull med avseende på era säkerhetskrav.

IT-specialister i samtale hos Conecto

Förverkliga potentialen med molntransformation.

För att er molnlösning ska generera mest värde måste den vara kostnadseffektiv, säker och ge er flexibiliteten att agera snabbt vid behov.

På Conecto har vi erfarenhet av att hjälpa både stora och små företag att dra nytta av flexibiliteten och potentialen med molntransformation. Med fokus på er vision och strategiska mål erbjuder vi att stödja er i er molntransformation så att ni kan uppnå era mål och möta den skiftande efterfrågan på marknaden

Utforska våra case inom Cloud Transformation (danska)

Låt oss prata om hur ni kan uppfylla er potential med Cloud Transformation

I en digitalt sammanlänkad värld är molnlösningar avgörande för att säkerställa företagens konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt. Kontakta oss så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan uppfylla ert potentiella genom Cloud Transformation.

Christian Fenneberg

Chief Technology Officer / Head of Cloud Transformation