Framgångsrik vård och omsorg

när it-huset Conecto expanderar till Sverige

DH Delte Mobile Devices Imprivata

Framgångsrik optimering när it-huset Conecto effektiviserar svensk vård och omsorg

Snabb och enkel inloggning

Sömlös förflyttning mellan olika appar och digitala enheter. Så vill det danska it-huset Conecto bland annat stötta digitaliseringen inom svensk vård och omsorg. ”Vårt mål är att öka patientsäkerheten och bidra till en mer lätthanterlig digital arbetsmiljö.”

”Personal inom vård och omsorg jobbar under en väldig press. Pandemin har dränerat många organisationer på energi och det råder dessutom brist på personal. Och digitala lösningar, som skulle underlätta arbetet, upplevs ofta som en barriär och ett extra stressmoment” säger it-specialist Thomas Lehmann, chef för verksamhetsområdet Digital Health vid Conecto A/S.

”Ett exempel på stressmoment är inloggningsprocedurerna. Det är inte rimligt att läkare och sjuksköterskor ska behöva logga in och ut ur olika system upp till 70 gånger per dag, något som fortfarande är vanligt. Förutom att det är irriterande och tidskrävande, påverkas också patientsäkerheten negativt”, betonar han.

Fyra svenska vårdgivare

Efter en kraftig expansion inom de danska sjukvårdsregionerna, stärker Conecto nu sin närvaro i Sverige. Sedan tidigare samarbetar man med fyra vårdgivare, däribland Västra Götalandsregionen där 30 000 vårdanställda använder den inloggning- och identifieringslösning som företaget förmedlar.
Conecto vill nu erbjuda sin kompetens även till den kommunal hälso- och sjukvården och omsorgen.

”Allt fler personer kommer att vårdas i hemmet framöver, och det finns ett stort behov av smidiga mobila lösningar för att stödja olika arbetsrutiner. Här kan vi bistå med mångårig erfarenhet från digitalisering inom den offentliga sektorn i Danmark”, konstaterar Thomas Lehmann.

Förbättrar digitala flöden

Det danska företaget Conecto startade sin verksamhet i slutet av 90-talet. Idag har företaget, som ligger i utkanten av Köpenhamn, ett 70-tal anställda. Man erbjuder lösningar inom en rad olika affärsområden, men majoriteten av användarna återfinns inom hälso- och sjukvård och övrig offentlig sektor. ”Vi har med åren blivit experter på att förbättra digitala arbetsflöden och minska den it-relaterade stressen. Lite skämtsamt kan man säga att vi tar bort gruset i skon” säger Thomas Lehmann.

En bro mellan it och vård

Företaget skräddarsyr olika digitala lösningar, men är även återförsäljare i Norden för olika it-produkter, som Citrix, Microsoft och Imprivata. ”Vår personal har hög teknisk kompetens kring frågor som rör informatik, teknisk arkitektur, automatisering, virtualisering, molnhantering, AI och maskininlärning. Inom affärsområdet Digital Hälsa finns också personer med klinisk erfarenhet som fungerar som en bro mellan teknik och processer inom vård och omsorg” förklarar Thomas Lehmann.

Betina Vindahl Beyer – Solution Specialist hos Conecto

Floor walkingens bidrag

Floor walking för ökad kunskap

Företaget har även utvecklat en arbetsmodell som kallas ”floor walking”. Dessa studiebesök ute i verkligheten är ett sätt att få en bättre förståelse för användarnas praktiska vardag och de it-relaterade utmaningarna. ”För oss är det viktigt att vi arbetar nära våra kunder och att vi skapar ett mervärde. Vi tillhandahåller inte bara en produkt utan vi vill även medverka till att den används så effektivt som möjligt” säger Thomas Lehmann.

Sjukvårdens Netflix-användare

En sådan tidsbesparande lösning är single-sign-on, SSO, som innebär att användaren kan nå olika it-system och applikationer genom en enda inloggning. Det kan ske genom att användaren blippar sitt identitetskort mot en kortläsare och slår en PIN-kod (”Tap’n’Go”). Om SSO-lösningen integreras med så kallad sessionsförflyttningsteknologi som Citrix, har användaren kvar kopplingen till patientens information även om man växlar mellan olika datorer. ”Vi försöker tänka på vårdpersonalen som Netflix-användare – att man kan fortsätta ”filmen” där man slutade, oavsett vilken digital enhet man är inne på” säger Thomas Lehmann.

Kan spara 200 000 timmar

Conecto har tidigare beräknat att det danska sjukvårdssystemet skulle kunna spara upp till 200 000 timmar per år (cirka 90 miljoner danska kronor) genom ett sådant Netflix-tankesätt. ”Vi vet att det finns en liknande potential inom svensk vård och omsorg. Den värdefulla tid som då frigörs kan i stället läggas på det viktiga mötet med patienter och brukare” säger Thomas Lehmann.

Partnerskap för ökad it-säkerhet

Conectos pågående expansion i Sverige sker bland annat i samarbete annat det amerikanska företaget Imprivata som specialiserat sig på tjänster inom säker inloggning och identifiering. Conecto är exklusiv återförsäljare i Norden för Imprivatas produkter.

”Conecto är vår mest kompetenta återförsäljare i Europa, en partner som vi samarbetat med i tio år” säger Christian Hinnaland, Imprivatas representant i Norden, stationerad i Norge. Han berättar att Conecto även utsetts till ”European iPartner of the Year” för framgångsrikt införande av Imprivatas koncept i Norden.

”Conecto har en unik kunskap om både teknik och användarbeteende relaterat till hälso- och sjukvård. Genom vårt partnerskap kan användbarheten förbättras utan att man för den skull gör avkall på it-säkerheten” säger Christian Hinnaland.

Christian Hinnaland Imprivata

Låt oss prata om hur vi tillsammans skapar en IT-lösning som optimerar arbetsflöden inom hälso- och sjukvården

I en värld där allting är digitalt sammankopplat, hjälper IT-lösningar till att optimera arbetsflöden inom hälso- och sjukvården, vilket frigör tid för vårdpersonal att ägna sig åt patientvård. Ladda ner vår e-bok och läs de inspirerande artiklarna som går djupare in på vårt koncept för digital hälsa (Digital Health)

Thomas Lehmann

Head of Digital Health