Survey: Kommunernes overvejelser ifm. valg af it-løsninger

2021-08-Kommune-Survey-Web-734x300.jpg

Survey: Hvilke overvejelser og barrierer står kommunerne overfor i forbindelse med valg af it-løsninger og -projekter?

Det spørgsmål har vores Studentermedhjælper undret sig over, da it-verdenen konstant ændrer sig og har stor betydning for manges hverdag. Særligt i en tid med lockdown og hjemsendelse af medarbejdere har vi alle lært hvor vigtigt det er for organisationer at it-infrastrukturen virker – og ikke mindst virker effektivt.

Der er sket meget i forhold til it og digitalisering inden for kommunemarkedet. Men udviklingen har også medvirket til, at der i dag findes et hav af it-løsninger og et meget komplekst applikationslandskab. Derfor er Amaylah nu i gang med et praktikforløb i Conecto, hvor hun har valgt at undersøge hvilke overvejelser og barrierer der gør sig gældende i kommunerne ift. it-løsninger og -projekter. Surveyen skal afdække hvilke overvejelser og barrierer kommunerne står overfor ift. it og digitalisering - en viden og indsigt, som kan hjælpe kommunerne med at gøre denne proces nemmere og i sidste ende mere succesfulde i fremtiden. 

 

Dit input er vigtigt!

Er du It- eller -digitaliseringschef i en kommune?
Hvis ja, kan du deltage i undersøgelsen herunder. Ved at dele dine erfaringer, kan andre få glæde af dem, ligesom du kan få indsigt i hvad andre kommuner gør sig af overvejelser på it-området. Jo flere der deltager, jo stærkere og mere relevant bliver resultaterne. Derfor håber vi, du vil være med at dele dine overvejelser, erfaringer og viden!

Undersøgelsen er naturligvis anonym og er lavet i samarbejde med Roskilde Universitet, Conecto og KITA. Som tak for hjælpen, vil Conecto for hver besvarelse donere 50 kr. til Joannahuset. 

Klik her for at deltage i undersøgelsen:
https://da.surveymonkey.com/r/Kommuneprojekt_2021