Ranum Efterskole: Hurtigt login giver mere undervisningstid

RanumSem.jpg

På folke- og efterskoler over hele landet bru-ger lærerne kostbar tid på at logge ind og ud af systemer - tid, der går fra undervisningstiden. På Ranum Efterskole har man indført Imprivata Tap’n’Go, der gør det hurtigt og sikkert for lærerne at logge på skolens virtuelle desktop-infrastruktur.

”Da vi gik i gang med projektet, var det skolens mål at spare fem minutter pr. login – altså reducere tidsforbruget, så en lærer kun skulle bruge to minutter. Men da Ranum Efterskole satte Imprivata-løsningen og en ny VDI-løsning i drift i 2014, viste det sig, at lærerne kunne logge ind på kun et ½ minut,” forklarer Allan Fredslund, Educant og IT-administrator på Ranum Efterskole.

Imprivata Tap’n’Go er en Authentication og Access Management-løsning, der integrerer stærk autentificering og giver den enkelte bruger en problemfri, simpel og hurtig adgang til deres desktop samt alle de applikationer, de har ad-gang til. Imprivata forbedrer brugernes IT-work-flows via stærk autentifikation med f.eks. biometri og PROX- og SMART-card for yderligere opti-mering af adgang til deres applikationer. 

Med Imprivata optimerer Conecto medarbej-dernes brugeroplevelse. Det betyder, at bruger-ne kan arbejde mere effektivt ved at fokusere på deres arbejde i stedet for at spilde tid på besvær-lige og langsomme IT-værktøjer. Samti-dig automatiseres IT-sikkerhedsprocesserne, så systemet holdes sikkert.

Læs hele casen her