Brian Sprogø som nyt bestyrelsesmedlem i DKCUGC

Brian Sprogø er netop tiltrådt i bestyrelsen af Denmark Citrix User Group Community (DKCUGC)

Brian Sprogø bestyrelsespost i DKCUGC

Det er en fornøjelse at offentliggøre, at Brian Sprogø er blevet en del af bestyrelsen af Denmark Citrix User Group Community (DKCUGC), der er en uafhængig interesseorganisation (non-profit) med fokus på Citrix og relaterede teknologier indenfor virtualisering og optimering af Application Delivery.

DKCUGC er kort fortalt et dansk forum for dem, der til dagligt arbejder med, interesserer sig for eller implementerer Citrix løsninger. Derfor er pladsen i bestyrelsen en naturlig forlængelse af Brians interesse for dels at bruge teknologi (både Citrix og andre relevante teknologier) til at skabe relevante it-løsninger for kunderne og ikke mindst formidle sin viden og erfaring til kunder og kollegaer.

Selv siger Brian, ”Som et konsulenthus dedikeret til Citrix gennem mange år, falder det naturligt for Conecto og mig at træde ind i bestyrelsen og hjælpe til med at sprede det gode budskab omkring Citrix og mulighederne med teknologien på den moderne og hybride arbejdsplads. Dette til gavn for alle, der interesserer sig for og anvender Citrix i det daglige, både brugerne og it-administratorerne.”

Tillykke med bestyrelsesposten!