BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Thomas Lehmann";RSVP=TRUE:mailto:tln@conecto.dk ATTENDEE;CN="Anders Wittendorff";RSVP=TRUE:mailto:awi@conecto.dk CLASS:PUBLIC CREATED:20210415T111815Z DESCRIPTION:Virtuelle Round Tables: MFA\, IAM og PAM - privilegeret adgang! \n\nIdentitetssikkerhed\, adgange til sensitiv og følsom information og b etroede roller\, er alle forskellige aspekter af Multi-Faktor Autentificer ing (MFA)\, Identity and Access Management (IAM) og Privileged Access Mana gement (PAM).\n\nAlle virksomheder uanset størrelse har information og op lysninger\, som ikke alle i samme virksomhed skal kunne tilgå. Tænk bare på offentlige instanser\, der arbejder med sundhedsfaglig information\, er underlagt bestemte regulativer\, som skal sikre\, at kun udvalgt person ale skal kunne tilgå information på bla. Sundhed.dk\, skat.dk fmk etc. M en også HR-afdelingerne ligger inde med følsomme data\, som ikke må del es med alle i en virksomhed.\n\nSammenkædning af MFA så som OTP’er\, I D-kort login\, eller en anden form for stærk autentifikations når vi til går disse følsomme informationer internt burde være en selvfølge. Lige som nedlåsningen af applikationer\, der kræver en MFA til identificering bør ligge sammenkædet med IAM processen. når roller og adgange tildele s.\n\nPå denne VRT gennemgår vi\, hvordan dette kan orkestreres med udga ngspunktet i IAM og de tilhørende applikationer\, der skal beskyttes.\n\n Vi ses torsdag den 6. maj kl. 15 på teamsmødet!\n\n_____________________ ___________________________________________________________ \n\nMicrosoft Teams meeting \n\nDeltag på din computer eller din mobil-app \n\nKlik her for at deltage i mødet \n\nFå mere at vide | Mødeindstillinger \n\n_________________________________________________________________ _______________ \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210506T154500 DTSTAMP:20210415T111348Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210506T150000 LAST-MODIFIED:20210415T111815Z LOCATION:Microsoft Teams-møde ORGANIZER;CN="Licken Benedicte Rasmussen":mailto:lbr@conecto.dk PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=da:Conecto Virtuelle Round Tables: MFA\, IAM og PAM - priv ilegeret adgang! TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030672642932FD701000000000000000 010000000EA1D5FC0736C2E4D8E444176765209C3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Virtuelle Round Tables: MFA\, IAM og PAM - privilege ret adgang!

Ide ntitetssikkerhed\, adgange til sensitiv og følsom information og betroede roller\, \;er alle forskellige aspekter af \;Multi-Faktor Autenti ficering (MFA)\, \;Identity and Access Management (IAM) \;og \ ;Privileged \;Access Management (PAM).

Alle virksomheder uanset størrelse har informatio n og oplysninger\, \;som ikke alle i samme virksomhed skal kunne tilg å. \;Tænk bare på \;offentlige instanser\, \;der arbejder m ed sundhedsfaglig information\, er underlagt bestemte regulativer\, \; som skal sikre\, \;at \;kun udvalgt \;personale skal kunne til gå information på \;bla. Sundhed.dk\, skat.dk \;fmk \;etc.&n bsp\;Men også HR-afdelingerne ligger inde med \;følsomme data\, som ikke må deles med alle \;i en \;virksomhed.

Sammenkædning af \;MFA så som  \;OTP’\;er\, \;ID-kort \;login\, eller en anden form for stæ rk autentifikations når vi tilgår disse \;følsomme \;informatio ner internt burde \;være en selvfølge. Ligesom \;nedlåsningen a f applikationer\, \;der kræver \;en MFA til identificering bør l igge sammenkædet med \;IAM processen. \;når roller og adgange ti ldeles.

På denne V RT gennemgår vi\, \;hvordan dette kan orkestreres med udgangspunktet i IAM og de tilhørende applikationer\, \;der skal beskyttes.

Vi ses torsdag den 6. maj k l. 15 \;på teamsmødet!

______________________________________________ __________________________________

Microsoft Teams meeting

Deltag på din computer eller din mobil-app

Klik her for at deltage i mødet

___________________________________________ _____________________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:2 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210415T111348Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR