BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Thomas Lehmann";RSVP=TRUE:mailto:tln@conecto.dk ATTENDEE;CN=Skoven;CUTYPE=RESOURCE;ROLE=NON-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:sk oven@conecto.dk CLASS:PUBLIC CREATED:20201207T122413Z DESCRIPTION:Snabbare åtkomst till patientinformation med Fido\, federation och Local IdP\n\nÄr SITH och ett certifikat baserat kort den rätta väg en för det svenska sjukvårdssystemet? Eller står denna teknologi i väg en för modernisera och framtidssäkra sjukvården? GARTER har själv utta lat att Smart card teknologin tappar sin position kring stark autentiserin g\, inte för att det är mer osäkert\, utan för att det är en oflexibe l och dyr lösning. \n\nI Danmark är man föremål för samma föreskrift er som Eidas omkring LoA3 och LoA4\, men här löser man det genom att ge varje enskilt sjukhus\, kommun och vårdcentral möjligheten att välja 2- faktor autentiseringsenheter i kombination med en Lokal IdP och federation till de nationella tjänsterna. Detta ger en markant ökad grad av flexib ilitet samt möjlighet för att anpassa de enskilda klinikernas arbetssät t. \n\nPå detta Virtuella Round Table\, som vi\, Conecto arrangerar tills ammans med Anette Falkenroth från KnowIT\, vill vi berätta\, inte bara h ur den danska modellen kan hjälpa till med att spara pengar för varje en skilt sjukhus utan även hur den markant ökar den tid som varje kliniker kan spendera på sina patienter. Vi kommer även avslöja hur denna modell till 100% passar in i ENIRA’s referensarkitektur. \n\nTräffa oss på T eamsmöte 17 maj 2021 kl. 9-10! \n\nMötet hållas möjligen på knowit i Göteborg - mer information att följa innan.\n\n---- \n\nHurtigere adgang til patient information med Fido\, federation og Local IdP\n\nEr SITH og det certifikat-baseret kort den rigtige vej at gå for den svenske sundhed ssystem? Eller står denne teknologi direkte i vejen for at modernisere og fremtidssikre sundhedsvæsenet? GARTER har selv udtalt\, at Smart card te knologien taber sin position omkring stærk autorisering\, ikke fordi det er mere usikkert\, men blot fordi det er en ufleksibel og dyr løsning.\n\ nI Danmark er man underlagt samme regulativer\, som peger imod Eidas omkri ng LoA3 og LoA4\, men her løses det ved at give hver enkelt hospital\, ko mmune eller lægehus mulighed for selv at vælge 2 faktor authentificikati on enheder i kombination med Lokal IdP og federation til de nationale tjen ester. Dette giver en markant større grad af fleksibilitet og mulighed fo r at tilpasse de enkelte klinikers hverdag og arbejdsgange.\n\nPå dette V irtuelle Round table\, som Conecto afholder i samarbejde med Anette Falken roth fra KnowIT\, vil vi fortælle\, hvordan den Danske model kan hjælpe med at spare penge for hver enkelt hospital og give markant mere tid til p atienterne. Vi afdækker også hvordan denne model passer 100% ind i ENIRA ’s ramme arkitektur.\n\nBemærk vores Healthcare Virtual Round Tables ho ldes på svensk. \n\nMød os på teams-mødet den 17. maj 2021 kl. 9-10!\n \nMødet holdes evt. onsite hos KnowIT i Gøteborg - nærmere info følger inden. \n\n \n\n_________________________________________________________ _______________________ \n\nMicrosoft Teams meeting \n\nJoin on your compu ter or mobile app \n\nClick here to join the meeting \n\nLearn More | Meeting options \n\n______________________________________________ __________________________________ \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210517T100000 DTSTAMP:20201207T122231Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210517T090000 LAST-MODIFIED:20201207T122413Z LOCATION:Online ORGANIZER;CN="Licken Benedicte Rasmussen":mailto:lbr@conecto.dk PRIORITY:5 SEQUENCE:3 SUMMARY;LANGUAGE=da:Conecto Healthcare Virtual Round Tables: Snabbare åtko mst till patientinformation med Fido\, federation och Local IdP TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030B4561696CCD601000000000000000 010000000F674EA86FC156F45B06E2A26719D6CA8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Snabbare åtkomst till patientinformation med Fido\, fe deration och Local IdP

Är SITH och ett certifikat baserat kort den rätta vägen för de t svenska sjukvårdssystemet? Eller står denna teknologi i vägen för mo dernisera och framtidssäkra sjukvården? GARTER har själv uttalat att Sm art card teknologin tappar sin position kring stark autentisering\, inte f ör att det är mer osäkert\, utan för att det är en oflexibel och dyr lösning. \;

I Danmark är man föremål för samma föreskrifter som Eidas omkring LoA3 och LoA4\, men här löser man det genom att ge varje enskilt sjukhus\, ko mmun och vårdcentral möjligheten att välja 2-faktor autentiseringsenhet er i kombination med en Lokal IdP och federation till de nationella tjäns terna. Detta ger en markant ökad grad av flexibilitet samt möjlighet fö r att anpassa de enskilda klinikernas arbetssätt. \;

På detta Virtuella Round Table\, s om vi\, Conecto arrangerar tillsammans med Anette Falkenroth från KnowIT\ , vill vi berätta\, inte bara hur den danska modellen kan hjälpa till me d att spara pengar för varje enskilt sjukhus utan även hur den markant ökar den tid som varje kliniker kan spendera på sina patienter. Vi komme r även avslöja hur denna modell till 100% passar in i ENIRA’\;s ref erensarkitektur. \;

Träffa oss på Teamsmöte 17 maj 2021 kl. 9-10!

Mötet hållas möjligen på knowit i Göteborg - mer information att följa innan.

----

Hurtigere adgang til patient information med Fido\, fede ration og Local IdP

Er SITH og det certifikat-baseret kort den rigtige vej at gå for den svenske sundhedssystem? Eller står denne teknologi direkte i vejen for a t modernisere og fremtidssikre sundhedsvæsenet? GARTER har selv udtalt\, at Smart card teknologien taber sin position omkring stærk autorisering\, ikke fordi det er mere usikkert\, men blot fordi det er en ufleksibel og dyr løsning.

I Dan mark er man underlagt samme regulativer\, som peger imod Eidas omkring LoA 3 og LoA4\, men her løses det ved at give hver enkelt hospital\, kommune eller lægehus mulighed for selv at vælge 2 faktor authentificikation enh eder i kombination med Lokal IdP og federation til de nationale tjenester. Dette giver en markant større grad af fleksibilitet og mulighed for at t ilpasse de enkelte klinikers hverdag og arbejdsgange.

På dette Virtuelle Round table\, som C onecto afholder i samarbejde med Anette Falkenroth fra KnowIT\, vil vi for tælle\, hvordan den Danske model kan hjælpe med at spare penge for hver enkelt hospital og give markant mere tid til patienterne. Vi afdækker ogs å hvordan denne model passer 100% ind i ENIRA’\;s ramme arkitektur.< o:p>

Bemærk vores Healt hcare Virtual Round Tables holdes på svensk. \;

Mød os på teams-mødet den 17. maj 202 1 kl. 9-10!

Mødet holdes evt. onsite hos KnowIT i Gøteborg - nærmere info følger inden.&n bsp\;

 \;

< div>

____________ ____________________________________________________________________

Micro soft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

__ __________________________________________________________________________ ____

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:3 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20201207T122231Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR