BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Thomas Lehmann";RSVP=TRUE:mailto:tln@conecto.dk ATTENDEE;CN=Skoven;CUTYPE=RESOURCE;ROLE=NON-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:sk oven@conecto.dk CLASS:PUBLIC CREATED:20201207T114507Z DESCRIPTION:Hur utvecklar vi framtidens sjukvårdssystem med hjälp av IT?\ n\nDet svenska sjukvårdssystemet är under konstant förändring och str ävar hela tiden efter att blir mer digitaliserat. Detta sker på flera fr onter\, både via privata och offentliga sjukvårdsenheter. Men hur kan vi säkerställa kvaliteten i informationssäkerheten för våra patienter samtidigt som våra kliniker har ett smidigt arbetssätt och ett IT-system som fungerar i vardagen? Bör det inte ställas nationella krav på säke rheten när det sker ett utbyte av information mellan patient och sjukvår dsenhet\, när flera av dessa tjänster sker digitalt\, såsom mobil över vakning av biometrisk data\, videomöte etc? \n\nPå detta Virtuella Round Table\, som vi\, Conecto arrangerar tillsammans med Anette Falkenroth fr ån KnowIT\, kommer vi att diskutera olika aspekter kring teknologin och h ur den kan hjälpa till att utveckla Sveriges framtida sjukvård. \n\nTrä ffa oss på Teamsmöte den 23 mars 2021 kl. 9-10!\n\n--- \n\nHvordan udvik ler vi fremtidens sundhedsvæsen med støtte af IT?\n\nDet svenske sundhed ssystem er under konstant forandring og søger at bliver mere digitalisere t. Dette sker på flere fronter både via private samt offentlige helse-en heder. Men hvordan sikrer vi\, at patientens information og sikkerheden om kring dette er i centrum\, samtidig med at klinikerne har en agil arbejdsg ang og IT-hverdag? Bør der ikke stilles nationale krav omkring sikker udv eksling af data mellem patienten og sundhedsenheden\, når flere af disse tjenester er digitiale\, så som mobil monitorering af biometriske data\, video møder etc.?\n\nPå dette Virtuelle Round Table\, som Conecto afhold er i samarbejde med Anette Falkenroth fra KnowIT\, taler vi om de forskell ige aspekter omkring hvordan teknologien kan hjælpe til med at udvikle fr emtidens sundhedsvæsen i Sverige.\n\nBemærk vores Healthcare Virtual Rou nd Tables holdes på svensk. \n\n \n\nMød os på teams-mødet den 23. mar ts 2021 kl. 9-10!\n\n \n\n \n\n___________________________________________ _____________________________________ \n\nMicrosoft Teams meeting \n\nJoin on your computer or mobile app \n\nClick here to join the meeting \n\nLearn More | Meet ing options \n\n________________________________ ________________________________________________ \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210323T100000 DTSTAMP:20201207T114501Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210323T090000 LAST-MODIFIED:20201207T114507Z LOCATION:Microsoft Teams Meeting ORGANIZER;CN="Licken Benedicte Rasmussen":mailto:lbr@conecto.dk PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=da:Conecto Healthcare Virtual Round Tables: Hur utvecklar vi framtidens sjukvårdssystem med hjälp av IT? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005022DFB995CCD601000000000000000 0100000000D62D80164C7FF47AD638F9BA96DE052 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hur utvecklar vi framtidens sjukvårdssystem med hjälp av IT?

Det sve nska sjukvårdssystemet är under konstant förändring och strävar hela tiden efter att blir mer digitaliserat. Detta sker på flera fronter\, bå de via privata och offentliga sjukvårdsenheter. Men hur kan vi säkerstä lla kvaliteten i informationssäkerheten för våra patienter \; samti digt som våra kliniker har ett smidigt arbetssätt och ett IT-system som fungerar i vardagen? Bör det inte ställas nationella krav på säkerhete n när det sker ett utbyte av information mellan patient och sjukvårdsenh et\, när flera av dessa tjänster sker digitalt\, såsom mobil övervakni ng av biometrisk data\, videomöte etc? \;

< span style='font-size:8.5pt\;font-family:"Verdana"\,sans-serif\;color:blac k\;mso-fareast-language:DA'>På detta Virtuella Round Table\, som vi\, Con ecto arrangerar tillsammans med Anette Falkenroth från KnowIT\, kommer vi att diskutera olika aspekter kring teknologin och hur den kan hjälpa til l att utveckla Sveriges framtida sjukvård. \;

Träffa oss på Teamsmöte den 23 mars 202 1 kl. 9-10!

---

Hvordan udvikler vi fremtidens sundhedsvæsen med støtte af IT?

< p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto\;mso-margin-bottom-alt:au to'>Det svenske sundhedssystem er under konst ant forandring og søger at bliver mere digitaliseret. Dette sker på fler e fronter både via private samt offentlige helse-enheder. Men hvordan sik rer vi\, at patientens information og sikkerheden omkring dette er i centr um\, samtidig med at klinikerne har en agil arbejdsgang og IT-hverdag? Bø r der ikke stilles nationale krav omkring sikker udveksling af data mellem patienten og sundhedsenheden\, når flere af disse tjenester er digitiale \, så som mobil monitorering af biometriske data\, video møder etc.?

På dette Virtuelle Ro und Table\, som Conecto afholder i samarbejde med Anette Falkenroth fra Kn owIT\, taler vi om de forskellige aspekter omkring hvordan teknologien kan hjælpe til med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen i Sverige.

Bemærk vores Healthcare Vir tual Round Tables holdes på svensk. \;

 \;

Mød os på teams-mødet den 23. marts 2021 kl. 9-10!

 \;

 \;

_____________________________________________ ___________________________________

Microsoft Teams meeting < /span>

Join on your computer or mobile app < o:p>

Click here to join the meeting

_________________________________________ _______________________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20201207T114501Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR