Jesper A. Frederiksen

Head of Security

Medarbejderprofilbillede af Jesper A. Frederiksen, Head of Security

Fokus / Respekt / Glæde

Vil Jesper nå et mål, så sætter han fokuseret ind med alle tilgængelige midler. Kortsigtede handlinger kan være nødvendige for reagere på pludseligt opståede udfordringer og situationer; men det må aldrig fjerne fokus fra det langsigtede formål. Sagt på en anden måde; Jesper holder fokus på opgaverne og panik er uønsket i enhver situation.

Udgangspunktet for Jespers handlinger, tanker og motivation er rodfæstet i, at man skal udvise gensidig respekt og opføre sig ordentligt. Det være sig mellem medarbejdere, kollegaer, partnere, leverandører og kunder. Derfor er Jesper f.eks. en varm fortaler for den gamle tese om, at en god aftale altid skal være værdifuld for alle involverede parter. Ellers opnår man aldrig langvarige – og dermed værdifulde – partnerskaber.

“Der skal være glæde i mit liv – både privat og i mit arbejdsliv. Glæde skaber energi, og med den rette energi kan man nå ekstremt langt – selv med begrænsede ressourcer.