Gå til sidens indhold

Imprivata Enablement POC 3.0

Er jeres IT-arbejdsgange optimale? Hvor meget unødig tid går tabt hver dag hos de enkelte brugere? Kan du med et enkelt klik få et komplet overblik over brugen af endpoints, VDI’er og applikationer og knytte denne information til hvilke brugere, der benytter disse ressourcer hvornår, hvor meget og hvorhenne?

Er jeres IT-arbejdsgange optimale? Hvor meget unødig tid går tabt hver dag hos de enkelte brugere? Kan du med et enkelt klik få et komplet overblik over brugen af endpoints, VDIer og applikationer og knytte denne information til hvilke identite-ter, der benytter disse ressourcer hvornår, hvor meget og hvorhenne? 

At få en hurtig og enkel adgang til de programmer og informationer, bru-gerne benytter sig af for at kunne udføre deres arbejde effektivt, er essentielt for alle virksomheder. De-sværre spilder brugerne ofte meget tid på langsomme computere, boot-tid, stabilitetsproblemer på de enkel-te applikationer og besværlige ar-bejdsgange, og det skyldes ofte bag-vedliggende, store udfordringer med login og et utal af passwords.

Imprivata OneSign

OneSign er et af produkterne fra Imprivata, som videreudvikler og for-bedrer brugernes IT-arbejdsgange og sikrer, at de har hurtig og nem adgang til deres applikationer. One-Sign giver mulighed for at sikre den enkelte brugers adgang med stærk authentifikation via PROX-, SMART-Card, biometri eller anden multifak-torgenkendelse af brugeren. Derud-over kan man tilgå alle applikationer med SSO/workflow og integrere til Citrix, VMware samt Microsoft RDS. Med den information som Imprivata opsamler om den enkeltes brugers IT-adfærd gør det os i stand til at arbejde proaktivt med jeres IT, forud-sige og spotte skjulte problemstil-linger samt arbejde med produktivi-tetsoptimering.

Grundlag

Conecto har med sine mange års erfaringer samt fokus på den enkelte brugers oplevelse af IT, skabt et solidt grundlag for at kunne udarbej-de en dybdegående analyse af de nuværende IT-arbejdsgange. På bag-grund af disse erfaringer udarbejdes kvalificerede råd og guides til, hvor-dan det kan optimeres med eksiste-rende og ny teknologi.

Proof of Concept (POC)

Vores POC består af tre elementer: en IT-arbejdsgangsanalyse, en Impri-vata-POC og en analyse af det op-samlede brugeradfærdsdata. POCen kommer til at indeholder de fornyede IT-arbejdsgange base-ret på foregående analyse. Dette giver et målrettet udgangspunkt for at afprøve, hvordan Imprivata kan gøre hverdagen mere enkel for brugerne ved at optimere deres IT-arbejdsgange. POCen løber over 45 dage og har fokus på Endpoint Autentifikation og Single Sign-on til applikationer samt demonstration af forbed-ringer af to til tre IT-arbejdsgange og en dybdegående bruger IT-adfærdsrapport.

Kom godt i gang

En Imprivata Enablement POC består af:

  • Gennemgang af forventnin-ger og mål
  • En dags IT-arbejdsgangsana-lyse og konklusionsrapport
  • To dages opsætning og im-plementering
  • En dags bruger IT-adfærds-analyse
  • Konfiguration af tre–fem ap-plikationer
  • Imprivata Trial Software og udlån af tre kortlæsere
  • Afsluttende møde og evalue-ring

Kontakt Conecto på +45 33363738 eller info@conecto.dk for yderligere information.

Andre produkter og koncepter

Conecto Identity Behaviour Mapping

Hvad kan du gøre med indsigt? Og hvad ville du kunne opnå, hvis du var i stand til at opleve IT gennem brugernes egne øjne? Tænk hvis du blot med et enkelt klik kunne få et komplet overblik over brugen af endpoints, VDI’er og applikationer.