Digital Health

Frigiv tid til patientpleje i sundhedssektoren

Digitalisering i sundhedssektoren handler om at skabe de bedste forudsætninger for at sundhedspersonalet kan fokusere på deres primære arbejdsopgave – at sikre patientpleje af højeste kvalitet.

Den stigende digitalisering i sundhedssektoren betyder, at meget af sundhedspersonalets arbejdstid bliver brugt på it-systemer fremfor patientpleje. Med vores Digital Health-koncept optimerer vi personalets arbejdsgange, så de får en mere smidig brugeroplevelse med it-systemer, hvilket frigiver tid til patientpleje og reducerer risikoen for it-relateret stress.

Mere tid til patientpleje

Optimering af it-løsninger i sundhedssektoren er med til at give sundhedspersonale mere tid til at fokusere på patientpleje.

Digitalisering er tiltænkt som et hjælpemiddel for personalet, men i dag kræver arbejdsgange med it-systemer ofte flere tidskrævende manuelle processer, som forstyrrer kontakten med patienterne. Som en del af Digital Health kigger vi blandt andet på automatisering af flere bagvedliggende it-processer, hvilket giver personalet hurtigere adgang til it-systemer og applikationer med journaler, prøvesvar m.m. Det er med til at skabe en bedre oplevelse for både patienter og sundhedspersonale.

Forenkling af arbejdsgange

Optimering af it-løsninger er med til at give sundhedspersonale hurtigere og lettere adgang til it-systemer og applikationer med relevante patientinformationer.

I løbet af en arbejdsdag anvender sundhedspersonale flere forskellige mobile devices, og det giver mange processer med at logge ind og ud – både på devices og i systemer. Ved at implementere kontaktløse identitetskort til at logge ind og ud og sessionsflytning gennem et virtualiseret it-miljø, er det hurtigere for brugere at veksle mellem forskellige devices. Samtidig er teknologien i den digitale løsning med til at imødekomme EU’s krav om digital identifikation i form af eIDAS, der sikrer sporbarhed af, hvem der har adgang til og håndterer patientinformationer.

Mindre it-relateret stress

Arbejdet med it-systemer er ofte forbundet med mange afbrydelser i patientkontakten, og den ineffektivitet sundhedspersonalet oplever, kan risikere at føre til frustrationer og it-relateret stress.

Når sundhedspersonale skal tilgå forskellige it-systemer for at få adgang til patientinformationer, giver det ofte mange afbrydelser i patientkontakten. De mange afbrydelser kan risikere at skabe en frustration og manglende koncentration hos sundhedspersonalet, som i værste tilfælde kan føre til fejlbehandlinger. Med Digital Health opnår personalet færre frustrationer som følge af mere smidige it-relaterede arbejdsgange, hvilket er med til at mindske sygefraværet som følge af it-relateret stress.

Betina Vindahl Beyer – Solution Specialist hos Conecto

Meningsfulde it-løsninger i sundhedsvæsenet

For at it-løsninger i sundhedsvæsenet giver mening, skal de være en hjælp for personalet og frigive tid til patientpleje.

Hos Conecto har vi et sammensat hold af specialister med et indgående kendskab til arbejdsgangene i sundhedsvæsenet. Som en del af vores Digital Heatlh-koncept følger vi sundhedspersonalet med det formål at forstå deres dagligdag og måde at arbejde på. Det giver det bedste grundlag for at kunne optimere deres it-relaterede arbejdsgange, hvilket i sidste ende er med til at frigive værdifuld tid til patientpleje med færre afbrydelser i patientkontakten.

Udforsk vores cases inden for Digital Health

Lad os tale om, hvordan vi sammen skaber en it-løsning, der optimerer arbejdsgange i sundhedsvæsenet

I en verden der er digitalt forbundet, er it-løsninger med til at optimere arbejdsgange i sundhedsvæsenet, så sundhedspersonale får frigivet tid til patientpleje. Hent vores e-bog og læs de inspirerende artikler, der går i dybden med vores Digital Health-koncept.

Thomas Lehmann

Head of Digital Health