Gå til sidens indhold

Healthcare Virtual Round Tables: Hur utvecklar vi framtidens sjukvårdssystem med hjälp av IT?

Hur utvecklar vi framtidens sjukvårdssystem med hjälp av IT?

Det svenska sjukvårdssystemet är under konstant förändring och strävar hela tiden efter att blir mer digitaliserat. Detta sker på flera fronter, både via privata och offentliga sjukvårdsenheter. Men hur kan vi säkerställa kvaliteten i informationssäkerheten för våra patienter  samtidigt som våra kliniker har ett smidigt arbetssätt och ett IT-system som fungerar i vardagen? Bör det inte ställas nationella krav på säkerheten när det sker ett utbyte av information mellan patient och sjukvårdsenhet, när flera av dessa tjänster sker digitalt, såsom mobil övervakning av biometrisk data, videomöte etc? 

På detta Virtuella Round Table, som vi, Conecto arrangerar tillsammans med Anette Falkenroth från KnowIT Health, kommer vi att diskutera olika aspekter kring teknologin och hur den kan hjälpa till att utveckla Sveriges framtida sjukvård. 

Träffa oss på Teamsmöte den 23 mars 2021 kl. 9-10!  

 

 

---  

Hvordan udvikler vi fremtidens sundhedsvæsen med støtte af IT?

Det svenske sundhedssystem er under konstant forandring og søger at bliver mere digitaliseret. Dette sker på flere fronter både via private samt offentlige helse-enheder. Men hvordan sikrer vi, at patientens information og sikkerheden omkring dette er i centrum, samtidig med at klinikerne har en agil arbejdsgang og IT-hverdag? Bør der ikke stilles nationale krav omkring sikker udveksling af data mellem patienten og sundhedsenheden, når flere af disse tjenester er digitiale, så som mobil monitorering af biometriske data, video møder etc.?

På dette Virtuelle Round Table, som Conecto afholder i samarbejde med Anette Falkenroth fra KnowIT Health, taler vi om de forskellige aspekter omkring hvordan teknologien kan hjælpe til med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen i Sverige.

Bemærk vores Healthcare Virtual Round Tables holdes på svensk. 

Mød os på teams-mødet den 23. marts 2021 kl. 9-10!

 

Andre events

}