Albertslund Kommune

Citrix Cloud gør dansk kommune til europæisk spydspids

Digitale tigerspring med formålet at skabe et mere drifts- og fremtidssikkert miljø

Albertslund Kommune er blandt de første offentlige virksomheder i Europa, der anvender Citrix Cloud. Medarbejdere har én, cloudbaseret adgang til kommunens 250 fagsystemer, som derfor er blevet nemmere at tilgå uanset tid og sted.

Det tætte samarbejde med Conecto og Citrix har skabt ro og retning i it-afdelingen, samt gjort Albertslund til en supermoderne arbejdsplads.  

Albertslund Kommune har i de senere år taget digitale tigerspring, som vækker opsigt i både ind- og udland. Da it-afdelingen for nogle år siden omlagde sin strategi, var målet at skabe et mere drifts- og fremtidssikkert miljø. I stedet for at lægge alt ud til en stor leverandør valgte man at lægge alt i skyen. Det har vist sig at være en særdeles bæredygtig strategi for såvel medarbejdere, brugere og miljøet.

”Det var ikke med armene i vejret, at den 17 mand store it-organisation tog imod nyheden om cloud. De fleste af os har gået og passet serverrummet i 20 år, og nu ville alt blive anderledes. Det gjorde os utrygge. Men faktum er, at vi har fået opgraderet vores kompetencer, vi er samme antal medarbejdere som før, og it er blevet en central del af forretningen. Vi er også blevet en endnu grønnere kommune, fordi vores servere er flyttet i skyen,” siger Claus Christensen, it-arkitekt, Albertslund Kommune.

“Faktum er, at vi har fået opgraderet vores kompetencer, vi er samme antal medarbejdere som før, og it er blevet en central del af forretningen. Vi er også blevet en endnu grønnere kommune, fordi vores servere er flyttet i skyen.”

Claus Christensen, it-arkitekt, Albertslund Kommune

Om Albertslund Kommune

Byen har knap 28.000 indbyggere og 106 nationaliteter, et højt aktivitetsniveau og tradition for dialog med borgere og erhvervsliv.

Miljøaktiviteter, gode rammer for børn og unge og alsidige kultur- og fritidstilbud har høj prioritet.

Læs mere om Albertslund Kommune

Europæisk spydspids i offentligt regi

Albertslund Kommune har eksekveret sin cloudstrategi i tre tempi. Første skridt var at flytte Exhange Server ud i Microsoft Office365. Dernæst fik kommunen lavet en ny serverinfrastruktur i Microsoft Azure til afvikling af kommunens cirka 100 servere med legacysystemer. Endelig fik kommunen som en af de første offentlige organisationer i Europa implementeret Citrix Cloud.

”Vi har haft Citrixservere i kælderen i 15 år, men vi ønskede at give driften og sikkerheden et boost, samt holde brugerfladen ren og ensartet for vores 1600 it-brugere. Det krævede en tæt samarbejdspartner, som kunne drive processen med workshops, design og arkitektur, samt få os trygt og sikkert i Citrix Cloud,” siger Claus Christensen.

Alberstlund Kommune

Sparring på både teknisk og menneskeligt plan

”Ingen anden kommune havde prøvet Citrix Cloud før. Så det var en chance vi tog i tæt samarbejde med Conecto og Citrix. Det har vi på ingen måde fortrudt. Tværtimod oplever vi, at vi bliver belønnet for at turde – ikke mindst af vores medarbejdere,” siger Claus Christensen.

Fra foranalyserne startede op til Citrix Cloud var i fuld produktion, gik der fire måneder. Alt blev leveret til aftalt tid og budget.

”Jeg er meget imponeret over, hvor gnidningsløst og værdiskabende forløbet har været. Conecto har en visionær tilgang og har løftet os på den digitale front. Derudover har de været en god sparringspartner for alle involverede. De har elimineret den skepsis, der var i it-afdelingen og fået alle med på cloudtanken. Det har ikke krævet fyringer – tværtimod er ressourcekrævende opgaver konverteret til mere forretningsorienterede opgaver,” siger Claus Christensen.

Albertslund Kommune på cykeltur

Bæredygtigt ressourceforbrug

I dag er Albertslund Kommune en it-drevet arbejdsplads, der yder høj service til brugerne. De har adgang til alle relevante fagsystemer, hvor end de befinder sig, afholder møder via Microsoft Teams og analyserer selv store  mængder data med PowerBI. Desuden kører applikationerne med en ekstrem høj stabilitet og hastighed takket været den optimerede netværksforbindelse.

Og så er der miljøhensynet, som fylder meget i kommunen. Citrixserverne i Azure afregnes nemlig per timeforbrug. Servere, som ikke anvendes uden for arbejdstid, lukker ned i aften- og nattetimerne for at spare ressourcer.

”Citrix Cloud indeholder dyre servere, så vi tænder kun efter behov. Det er vi meget disciplinerede omkring, men det har naturligvis også krævet nye arbejdsgange og -metoder. Vi er en grøn kommune, har solceller på taget og vil gerne drive vores it så miljørigtigt som muligt,” siger Claus Christensen.

Næste skridt

Næste skridt for Albertslund Kommune er at lancere Citrix’ Intelligent Workspace, der med microapps målrettet medarbejderen optimerer arbejdsprocesser. Det betyder, at informationer, der normalt registreres i flere fagsystemer og derfor kræver flere arbejdsgange, automatisk registreres i alle relevante systemer, når de via en microapp er indtastet én gang.

”Conecto har været i USA for at opgradere sine kompetencer på området, og vi bliver nogle af de første til at teste det i Danmark. Vi glæder os til at starte dette projekt op med Conecto og skabe en endnu bedre hverdag for vores brugere,” siger Claus Christensen.

Konkrete fordele for Albertslund Kommune

Albertslund Kommunes cloudstrategi blev opdelt i tre tempi:

Første skridt: at flytte Exchange Servcer ud i Microsoft Office 365. Dernæst ny serverinfrastruktur i Microsoft Azure til afvikling af kommunens ca. 100 servere med legacysystemer. Sidst, implementering af Citrix Cloud.

I samarbejde med Conecto gave denne cloudstrategi følgende fordele:

  • Tæt sparring på teknisk niveau og forandringsproces
  • Offentlig spydspids på Citrix Cloud
  • Bæredygtig digitalisering: Værdiskabende opgradering af medarbejdernes kompetencer fremfor at lægge alt hos en ekstern leverandør
  • Bæredygtigt ressourceforbrug: Aften- og nattelukning af Citrixservere, som ikke er i drift med lavere CO2 til følge
  • Leverance til aftalt tid og budget

Lad os tale om jeres digitale muligheder

Hos Conecto tror vi på, at it handler om mennesker. Med fokus på vores kunders visioner og praktik, udvikler vi meningsfulde it-løsninger, der forandrer og forbedrer menneskers hverdag.

Brian Sprogø

Head of Work Is Not A Place